Hoe ons onderwijs beter kan

Hoe bieden we onze kinderen de beste schoolkansen? Het onderwijs in Vlaanderen is aan herziening toe, permanent maar ook hoogdringend, als we de prestatiecurves en bevindingen van leerlingen, leraren en directies onder ogen zien. Wij vroegen 25 mensen om één fundamentele hervorming. Geen politici, wel wijzen van veel markten thuis. ‘Ministers van Onderwijs ad interim’, met hún voorstel. Nodig. En wel meteen.